That´s fashion!

2000-talets första tio år var decenniet då mode kom att handla om något mer än bara vad som var ”inne” respektive ”ute”. Modet flyttade in i akademins värld och handlade alltså inte längre endast om det kommersiella, även om kommersiella krafter naturligtvis fortfarande var en stark och bidragande kraft i sammanhanget. Mode är numera en process som analyseras på universitet och högskolor, där man studerar modets former på catwalken, på gatan, i hemmet och på företaget, till vardags så väl som till fest.

Det akademiska studiet av mode bedrevs tidigare inom en mängd olika discipliner, som alla fogade sin bit till bygget. Studier inriktade på mode och klädernas betydelse gjordes av lingvister, kulturhistoriker och konsthistoriker. Inom genusvetenskapen ägnades särskild uppmärksamhet åt klädedräkten och dess betydelse för människors uppfattningar om genus och identitet.

 

På högskolan

Centrum för modevetenskap vid Stockholms universitet grundades 2006. Utbildningar i mode finns även vid högskolan i Borås och vid Umeå universitet. I Borås är modeundervisningen sammankopplad med utbildningarna på textilområdet och klart riktad mot den kommersiella modebranschen. Detta är även vanligt i Italien, där teoretisk modeundervisning ofta sponsras av företag i modebranschen. Den andra sidan av modevetenskapen samarbetar med museibranschen, och deltar på internationella konferenser anordnade av museiorganisationer.

Bland de forskningsfrågor som behandlas i modevetenskapen är vad som händer med kläder som ägarna tröttnat på, hur klädkedjor kan bygga upp långvariga relationer med sina kunder samt hur unga män ser på de etiska dimensionerna av klädkonsumtion några typiska exempel. Det sistnämnda är kanske extra intressant, då mode ofta setts som ett kvinnligt område, och det därför framför allt varit kvinnors kläder som studerats. I takt med att man inom många akademiska discipliner börjat intressera sig även för män, har intresset för att studera mäns kläder och signalerna dessa förmedlar ökat även det. Stockholms universitet erbjuder exempelvis en kurs med namnet ”Mode, makt och män”, en kurs som studerar hur föreställningar om normativa och subversiva maskuliniteter gestaltas genom mode, kroppsspråk och kroppsideal. Om Carl Bildts ökända Bamse-slips kommer att avhandlas är dock oklart i dagsläget!